Tillit – Engagemang – Långsiktighet

nyheter

Green Storage, Kvillebäcken

Under juni månad påbörjas stommontaget av Green Storages nya anläggning i Kvillebäcken i Göteborg… Läs mer »

Green Storage, Kvillebäcken

Under juni månad påbörjas stommontaget av Green Storages nya anläggning i Kvillebäcken i Göteborg… Läs mer »

projekt

Vi har mångårig erfarenhet av  att konstruera bostäder, kontor, stålhallar, skolor, sjukhus, industrier och mycket annat.

Illustration: Liljewalls Arkitekter AB
Green Storage, Kvillebäcken
IMG_3464
CME, Kungälv
Illustrationer: Arkitektbyrån Design
BRA HQ2, Göteborg
Exporterad vy
Pelican Self Storage, Veddesta
Illustration: Liljewall Arkitekter
Almåsskolan, Lindome
Bild2
Ny Isyta, Borås
Bild: Contruster
Nimbus, Mariestad
Bild: Skanska Sverige AB
Kv Ingenjören, Karlskrona
Bild: Contruster
Jysk, Uddevalla

Om oss

Med mer än 15 års erfarenhet från branschen grundade vi Contruster Engineering AB. Contruster uttalas ”kontraster” där Con står för konstruktion och Truster för tillit/förtroende. Detta ihop med vårt driv i projekten tror vi utgör de kontraster som gör oss unika.

Vårt fokus är konstruktion, vilket innefattar dimensionering och redovisning av grundkonstruktioner, platsbyggda alt prefabricerade konstruktioner av betong, stål eller trä – var för sig eller i sin helhet. Det gör vi med hög kvalitet, god kommunikation och 110% service och engagemang.

+
års erfarenhet
Anställda
Genomsnittsålder
%
Service & Engagemang

CONSTRUCTION

Stål, trä eller betong? Materialvalet beror på vilken miljö konstruktionen befinner sig i, brandtekniska och akustiska krav, vilka laster som bärverket utsätts för och om vår kund har särskilda önskemål.

Vi hjälper er med alla typer av byggkonstruktioner oavsett material och byggskede. Det kan handla om att dimensionera en avväxlingsbalk vid en ombyggnation eller projektera en betongstomme vid nybyggnation. Vi har flerårig erfarenhet från projektering av både stora och små byggnader, t ex bostäder, kontor, hallar, industrier, handelslokaler, parkeringshus och förskolor och kan stötta er både vid upprättande av systemhandling och bygghandling.

I många projekt är hela eller delar av stommen prefabricerad. Vi har jobbat med flera olika leverantörer av prefabricerade element av stål, trä och betong och vet vad som krävs. Har ni en egen standard vad gäller tillverkningsritningar och produkter anpassar vi oss gärna. Hör av er så berättar vi mer.

TRUSTER

Det är viktigt för oss att bygga ett långsiktigt och ömsesidigt förtroende – både vad gäller interna och externa relationer. Grundläggande för detta är vår förmåga att förstå varandras mål och visioner för att sedan förverkliga dessa. Samtidigt är vi ödmjuka för att vi alltid kan bli bättre och strävar ständigt för dubbelriktad erfarenhetsåterföring både med personal och kunder. Vi ser att de största framgångarna skördas när vi bildar team som sliter, svettas och firar ihop. Vi tillför driv och engagemang till projekten som ihop med god kommunikation och service gör oss unika.

TEAMET

Det är vi som jobbar på Contruster. Du kanske är nästa ingenjör hos oss?

Kontakta oss!
info@contruster.se

Christian Åslew

Byggnadsingenjör

christian.aslew@contruster.se

+46 10 -33 33 571

+46 70 – 280 17 67

Nicklas Landén

Civilingenjör

nicklas.landen@contruster.se
+46 10 -33 33 572
+4673 – 060 31 55

Johanna Nilsson

Byggnadsingenjör
johanna.nilsson@contruster.se
+46 10 – 33 33 574

Elvin Brajle

Byggnadsingenjör

elvin.brajle@contruster.se
+46 10 – 33 33 575

Linnea Kvarnvik

Byggnadsingenjör

linnea.kvarnvik@contruster.se
+46 10 – 33 33 576

Johanna Wetterheim

Byggnadsingenjör
johanna.wetterheim@contruster.se

+46 10 – 33 33 577

David Johansson

Byggnadsingenjör david.johansson@contruster.se

+46 10 – 33 33 578

Linnéa Forsberg

Byggnadsingenjör

linnea.forsberg@contruster.se

+46 10 – 33 33 579

Claes Mattsson

Byggnadsingenjör
claes.mattsson@contruster.se

+46 10 – 33 33 581

vi löser det!