Tillit – Engagemang – Långsiktighet

nyheter

Montaget av Victoria Strand är klart

Under vintern 2021/2022 hade Contruster i uppdrag att åt K-Prefab projektera och samordna de prefabricerade delarna utav Victoria Strand. Läs mer »

projekt

Vi har mer än 25 års erfarenhet av  att konstruera bostäder, kontor, stålhallar, skolor, sjukhus, industrier och mycket annat.

Victoriastrand
Victoria Strand, Ängelholm
Mossleplatån
Mossleplatån, Värnamo
Startsida hyveln
Kv. Hyveln 8, Mariestad
Illustration - White Arkitekter
Indigo, Hovås
Lager H1_1
Lager H1, Halmstad
Spendrups, Grängesberg
Spendrups, Grängesberg
Staffanstorps Gästis
Staffanstorps Gästis

Om oss

Med mer än 15 års erfarenhet från branschen grundade vi Contruster Engineering AB. Contruster uttalas ”kontraster” där Con står för konstruktion och Truster för tillit/förtroende. Detta ihop med vårt driv i projekten tror vi utgör de kontraster som gör oss unika.

Vårt fokus är konstruktion, vilket innefattar dimensionering och redovisning av grundkonstruktioner, platsbyggda alt prefabricerade konstruktioner av betong, stål eller trä – var för sig eller i sin helhet. Det gör vi med hög kvalitet, god kommunikation och 110% service och engagemang.

+
års erfarenhet
Anställda
Genomsnittsålder
%
Service & Engagemang

CONSTRUCTION

Stål, trä eller betong? Materialvalet beror på vilken miljö konstruktionen befinner sig i, brandtekniska och akustiska krav, vilka laster som bärverket utsätts för och om vår kund har särskilda önskemål.

Vi hjälper er med alla typer av byggkonstruktioner oavsett material och byggskede. Det kan handla om att dimensionera en avväxlingsbalk vid en ombyggnation eller projektera en betongstomme vid nybyggnation. Vi har flerårig erfarenhet från projektering av både stora och små byggnader, t ex bostäder, kontor, hallar, industrier, handelslokaler, parkeringshus och förskolor och kan stötta er både vid upprättande av systemhandling och bygghandling.

I många projekt är hela eller delar av stommen prefabricerad. Vi har jobbat med flera olika leverantörer av prefabricerade element av stål, trä och betong och vet vad som krävs. Har ni en egen standard vad gäller tillverkningsritningar och produkter anpassar vi oss gärna. Hör av er så berättar vi mer.

TRUSTER

Det är viktigt för oss att bygga ett långsiktigt och ömsesidigt förtroende – både vad gäller interna och externa relationer. Grundläggande för detta är vår förmåga att förstå varandras mål och visioner för att sedan förverkliga dessa. Samtidigt är vi ödmjuka för att vi alltid kan bli bättre och strävar ständigt för dubbelriktad erfarenhetsåterföring både med personal och kunder. Vi ser att de största framgångarna skördas när vi bildar team som sliter, svettas och firar ihop. Vi tillför driv och engagemang till projekten som ihop med god kommunikation och service gör oss unika.

TEAMET

Det är vi som jobbar på Contruster. Du kanske är nästa ingenjör hos oss?

Kontakta oss!
info@contruster.se

Christian Åslew

Byggnadsingenjör

christian.aslew@contruster.se 

+46 10 -33 33 571

+46 70 – 280 17 67

Nicklas Landén

Civilingenjör

nicklas.landen@contruster.se
+46 10 -33 33 572
+4673 – 060 31 55

Fabian Hagenius

Byggnadsingenjör

fabian.hagenius@contruster.se
+46 10 – 33 33 573

Johanna Nilsson

Byggnadsingenjör
johanna.nilsson@contruster.se
+46 10 – 33 33 574

Elvin Brajle

Byggnadsingenjör

elvin.brajle@contruster.se
+46 10 – 33 33 575

Linnéa Kvarnvik

Byggnadsingenjör

linnea.kvarnvik@contruster.se
+46 10 – 33 33 576

Johanna Wetterheim

Byggnadsingenjör
johanna.wetterheim@contruster.se

+46 10 – 33 33 577

David Johansson

Byggnadsingenjör david.johansson@contruster.se

+46 10 – 33 33 578

Linnéa Forsberg

Byggnadsingenjör

linnea.forsberg@contruster.se

+46 10 – 33 33 579

vi löser det!