BRA HQ2, Göteborg

Projekt:
Nybyggnation av kontor, BRA HQ2, Göteborg

Vår kund:
Prefabsystem Syd AB

Byggherre:
BRA AB

Arkitekt:
Arkitektbyrån Design

Totalentreprenör:
BRA Bygg AB

Omfattning:
Stomkonstruktör – projektering och dimensionering av prefabricerade betongkonstruktioner 

Projekt:

Vår kund:

Byggherre

Arkitekt:

Totalentreprenör

Omfattning:

Nybyggnation av kontor, BRA HQ2, Göteborg

Prefabsystem Syd AB

BRA AB

Arkitektbyrån Design

BRA Bygg AB

Stomkonstruktör – projektering och dimensionering av prefabricerade betongkonstruktioner

 

 

I mitten av november färdigställdes stommontaget av BRA HQ2, ett projekt där vi på Contruster har varit med och projekterat prefabricerade betongelement.

Byggnaden förväntas färdigställas under hösten 2024 och ska komma att bli BRA-koncernens nya huvudkontor och byggs i tre plan samt en entresol med en total area på ca 2000 m2. Kontorsbyggnaden är belägen intill det södra brofästet av Älvsborgsbron med en vacker utsikt över Göta Älvs inlopp. På uppdrag av Prefabsystem Syd AB har vi under vår och sommar 2023 dimensionerat samt projekterat håldäck, massiva plattor, massiva väggar och halvsandwichväggar. Detta tillsammans med smide projekterat av BRA Teknik AB utgör den bärande stommen i konstruktionen.

En av de mer utmanande uppgifterna i projektet var samordningen av de våningshöga fackverken i den utkragande konstruktionen som vilar på det efterspända brostödet. Det är många aspekter och skeden att ta hänsyn till i en projektering, både i bruksskedet och inte minst vid montage. Bland annat fick vi tillsammans med BRA Teknik AB, Göta Betongmontage och Prefabsystem Syd AB hjälpas åt att hitta lämplig montageordning och temporär stagning av de ca 4 meter höga fackverken så att det fungerade konstruktivt utan att påverka montagets framdrift mer än nödvändigt.

Vi tackar Prefabsystem Syd AB för förtroendet och BRA Bygg AB för ett gott samarbete!