Jysk, Uddevalla

Projekt:
Jysk, Uddevalla

Vår kund:
Kynningsrud Bygg AB

Byggherre:
NP3 Fastigheter, Hyresgäst Jysk

Arkitekt:
10a

Totalentreprenör:
Kynningsrud Bygg AB

Omfattning:
Huvudkonstruktör, Projektering och dimensionering av pålad grundkonstruktion

Projekt:

Vår kund:

Byggherre

Arkitekt:

Totalentreprenör:

Omfattning:

Jysk, Uddevalla

Kynningsrud Bygg AB

NP3 Fastigheter, Hyresgäst Jysk

10a

Kynningsrud Bygg AB

Huvudkonstruktör, Projektering och dimensionering av pålad grundkonstruktion.

 

 

Hösten 2022 har Contruster dimensionerat och projekterat grundläggningen till Jysks nya affärslokaler i Uddevalla åt vår kund Kynningsrud Bygg AB. Delar av den befintliga byggnaden som står på tomten idag rivs och byggs till med ytor för butik, lager, personalrum samt en utvändig kundgård. Stommen som levereras av Ranaverken är pålad med mantelbärande kohesionspålar uppbyggda som en kombinationspåle bestående av betong överst och trä i botten. I Contrusters åtagande ingår även projektering av reglade väggar och bjälklag för personalutrymmet samt en entresol vid butiksentrén.