Nimbus, Mariestad

Projekt:
Tillbyggnad av stålhall, Nimbus, Mariestad 

Vår kund:
Stålab i Trollhättan AB

Byggherre:
Nimbus Group AB i Mariestad

Arkitekt och huvudkonstruktör:
Kinnekulle Konsult i Götene AB

Totalentreprenör:
Brixly AB

Omfattning:
Projektering och dimensionering av stålstomme samt av prefabricerade betongsocklar

Projekt:

Vår kund:

Byggherre

Arkitekt och huvudkonstruktör:

Totalentreprenör:

Omfattning:

Tillbyggnad av stålhall, Nimbus, Mariestad

Stålab i Trollhättan AB

Nimbus Group AB i Mariestad

Kinnekulle Konsult i Götene AB  

Brixly AB

Projektering och dimensionering av stålstomme samt av prefabricerade betongsocklar

 

 

Vi på Contruster har på uppdrag av Stålab i Trollhättan AB under hösten 2022 projekterat en stålhall till Nimbus Group AB i Mariestad. Stålhallen är en tillbyggnad på ungefär 1000 kvm till båttillverkarens befintliga produktionslokaler. Tillbyggnaden ansluter mot den befintliga byggnaden på två sidor. Vårt uppdrag i projektet har omfattat dimensionering och projektering av stålstommen exklusive fackverk, samt prefabricerade betongsocklar. I uppdraget ingick även dimensionering och projektering av traverskranbanebalkar.