Kv Ingenjören, Karlskrona

Projekt:
Hyresbostäder, KV Ingenjören, Blåportshöjden i Karlskrona

Vår kund:
K-Prefab AB

Byggherre:
Skanska Hyresbostäder

Arkitekt:
Skanska Teknik

Totalentreprenör:
Skanska Sverige AB

Omfattning:
Prefabkonstruktör, Projektering och dimensionering av prefabricerade betongelement

Projekt:

Vår kund:

Byggherre

Arkitekt:

Totalentreprenör:

Omfattning:

Hyresbostäder, Kv Ingenjören, Blåportshöjden i Karlskrona

K-Prefab AB 

Skanska Hyresbostäder

Skanska Teknik

Skanska Sverige AB

Prefabkonstruktör, Projektering och dimensionering av prefabricerade betongelement.

 

 

 

Under våren 2022 hade Contruster i uppdrag att åt K-Prefab projektera och dimensionera den prefabricerade stommen i Kv Ingenjören som har monterats under hösten. Byggnaden förväntas vara helt färdigställt början av hösten 2023

Projektet består utav ett 10-våningshus (exklusive vindsvåning) med 57st hyreslägenheter i Karlskrona i området Blå Port. Projektet har haft ett stort fokus på klimat och hållbarhet för att byggnaden i driftskedet ska uppnå ett netto-noll i koldioxidutsläpp under driftskedet samt för att minimera utsläppen under byggskedet.

Stommen som Contruster projekterade består utav prefabricerade betongväggar, förspända och slakarmerade massivplattor samt inspända balkonger.