CME Kungälv - Industribyggnad

Projekt:
CME, Kungälv

Vår kund:
Kynningsrud Bygg AB

Byggherre:
CME Fastigheter 

Arkitekt:
Werner Arkitekter AB

Totalentreprenör:
Kynningsrud Bygg AB

Omfattning:
Huvudkonstruktör, projektering och dimensionering av grundkonstruktioner, bottenplatta, prefabricerade betongväggar, RD-plattor och betongsocklar

Projekt:

Vår kund:

Byggherre

Arkitekt:

Totalentreprenör

Omfattning:

CME Kungälv

Kynningsrud Bygg AB

CME Fastigheter

Werner Arkitekter AB

Kynningsrud Bygg AB

Huvudkonstruktör, projektering och dimensionering av grundkonstruktioner, bottenplatta, prefabricerade betongväggar, RD-plattor och betongsocklar.

Contruster har under hösten 2023 haft i uppdrag åt Kynningsrud Bygg att projektera grundkonstruktioner och ansvara som huvudkonstruktör för en ny fastighet i Kungälvs kommun åt byggherre CME fastigheter. Fastigheten skall inrymma produktion, lager, butik, kontor och övriga företagsanpassade utrymmen.

Byggnaden består av tre våningsplan och har en BYA på ca 1200m 2. Total golvyta på ca 2500m2.

Under projektets gång fick vi även i uppdrag att ta fram tillverkningsritningar på prefabricerade betongväggar och RD-plattor vid hiss och trapphus samt betongsocklar runt byggnaden.

Som huvudkonstruktör i uppdraget har vi haft en samordnande roll där vi har en helhetsbild av husets tekniska egenskaper i fråga om bärförmåga, stadga och beständighet, bärförmåga vid brand och fuktsäkerhet.

Fastigheten väntas stå färdig och redo för inflytt under hösten 2024.

Under vecka 6 hade vi på Contruster nöjet att få komma ut till arbetsplatsen och få en genomgång av byggnationen för plats. Alltid kul för både projektdeltagare samt övriga kollegor att få se på plats vad vi är med och konstruerar.

Vi tackar Victor Lindqvist och Alexander Bryngelhed för mottagandet på plats och Kynningsrud Bygg AB för förtroendet av uppdraget!