Green Storage, Kvillebäcken

Projekt:
Green Storage, Kvillebäcken, Göteborg

Vår kund:
Kynningsrud Bygg AB

Byggherre:
Green Storage

Gestaltande Arkitekt:
Liljewalls Arkitekter AB

Projekterande Arkitekt:
Werner Arkitekter AB

Totalentreprenör:
Kynningsrud Bygg AB

Omfattning:
Huvudkonstruktör, dimensionering och projektering av pålad grundkonstruktion och stomme

Projekt:

Vår kund:

Byggherre

Gestaltande Arkitekt:

Projekterande Arkitekt:

Totalentreprenör

Omfattning:

Green Storage, Kvillebäcken, Göteborg

Kynningsrud Bygg AB

Green Storage

Liljewalls Arkitekter AB

Werner Arkitekter AB

Kynningsrud Bygg AB

Huvudkonstruktör, dimensionering och projektering av pålad grundkonstruktion och stomme

 

Under juni månad påbörjas stommontaget av Green Storages nya anläggning i Kvillebäcken i Göteborg. Det är ett projekt som vi på Contruster har haft i uppdrag att konstruera och projektera åt Kynningsrud Bygg AB.

Uppdraget har inneburit att dimensionera och projektera grundkonstruktioner och stomme för den nya self-storage-anläggningen. Projektet har även innefattat en rivningsplan för den befintliga byggnad som tidigare stod på tomten.

Self-storage anläggningen består av fyra våningsplan varav de två första planen har en area på 825m2 och de två översta planen 1200m2. Den bärande stommen är uppbyggd av betong- och limträpelare, massiva bjälklagsplattor, stabiliserande betongväggar samt HSQ-balkar och våningsfackverk av stål över den utkragande delen ovanför entrén. Stommen står på en platsgjuten bottenplatta och hissgrop som är grundlagda på betongpålar.

Anläggningen väntas stå klar i slutet på år 2024.

Vi tackar Kynningsrud Bygg AB för förtroendet!