Pelican Self Storage, Veddesta

Projekt:
Pelican Self Storage, Veddesta

Vår kund:
Kynningsrud Bygg AB

Byggherre:
Pelican Self Storage

Arkitekt:
Mührer Folkar Arkitekter (Bygghandling)

Totalentreprenör:
Kynningsrud Bygg AB

Omfattning:
Huvudkonstruktör, Projektering och dimensionering grundläggning, bottenplattor, prefabricerade betongväggar av hissgrop och källarväggar samt nytt skyddsrum.

Projekt:

Vår kund:

Byggherre

Arkitekt:

Totalentreprenör

Omfattning:

Pelican Self Storage Veddesta

Kynningsrud Bygg AB

Pelican Self Storage

Mührer Folkar Arkitetker (Bygghandling)

Kynningsrud Bygg AB

Huvudkonstruktör, Projektering och dimensionering grundläggning, bottenplattor, prefabricerade betongväggar av hissgrop och källarväggar samt nytt skyddsrum.

 

 

Contruster har under vinter 2022/2023 haft i uppdrag åt Kynningsrud Bygg att projektera grundläggning och ansvara som huvudkonstruktör för en ny Self Storage-anläggning i Veddesta, Järfälla kommun. Projektet har innefattats av 3 huskroppar samt projektering av ett nytt skyddsrum i ett av husen. Det större huset har en BYA på 1600m 2 som sedan följer byggnaden uppåt i fyra våningsplan. De två mindre huskropparna är i suterräng över två plan fördelat på ca 500m2 BYA.

 

Som huvudkonstruktör i uppdraget har vi haft en samordnande roll där vi har en helhetsbild av husets tekniska egenskaper i fråga om bärförmåga, stadga och beständighet, bärförmåga vid brand och fuktsäkerhet.

Vi har projekterat grundkonstruktioner som bestått av plattor på mark samt fundament under pelare och längsgående sulor under betongväggar.

Under projektets gång fick vi även i uppdrag att projektera och redovisa tillverkningsritningar och montagehandlingar för prefabricerade betongväggar för att ta upp nivåskillnader i suterrängbyggnader samt prefabricerad hissgrop.

En spännande och utmanande del i vårt uppdrag har varit att projektera och ta fram handlingar till ett nytt skyddsrum som skall inrymmas i en av huskropparna. Ett mindre skyddsrum till ytan, men lika många utmaningar och kravställande enligt de lagar och regler som skall följas när det kommer till skyddsrum.

Under våren 2023 påbörjades betongarbetena på plats och byggnaderna väntas tas i bruk våren 2024.

Vi tackar Kynningsrud Bygg AB för förtroendet!