Du visar för närvarande Ida praktiserar hos oss!

Ida praktiserar hos oss!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyhet

Sedan 7 veckor tillbaka har Ida Rosenberg varit och praktiserat hos oss här på Contruster. Ida studerar sitt andra år på Byggnadsingenjörsprogrammet på Jönköpings University. Där läser de kursen Näringsförlagd Kurs som pågår nu under våren och som innehåller 7 veckor praktik.

Vi tycker det är viktigt att erbjuda studenter möjligheten att prova på uppgifter som en byggnadsingenjör normalt ställs inför i sitt dagliga arbete. Som praktikant på Contruster får studenter möjlighet att jobba som byggnadsingenjör i ett skarpt projekt. Det kan handla om enklare statiska beräkningar, detaljmodellering och framtagande av produktionsritningar.

Ida har än så länge fått doppa tårna i Tekla Structures och har modellerat både betong- och stålelement för en prefabstomme. Hon har även fått prova på enklare beräkningar, så som kontroll av lyft i vändelement, dimensionering av stålbalkar och deras knapupplag med tillhörande svetsar.