Victoria Strand, Ängelholm

Projekt:
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter

Vår kund:
K-Prefab

Byggherre:
Brf Kvistgården AB

Arkitekt:
Möller Arkitekter AB

Totalentreprenör:
Peab Sverige AB

Omfattning:
Prefabkonstruktör, Projektering och dimensionering av prefabricerade betongelement

Projekt:

Vår kund:

Byggherre

Arkitekt:

Totalentreprenör

Omfattning:

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter

K-Prefab

Brf Kvistgården AB
Möller Arkitekter AB
Peab Sverige AB
Prefabkonstruktör, Projektering och dimensionering av prefabricerade betongelement.

 

 

Under vintern 2021/2022 hade Contruster i uppdrag att åt K-Prefab projektera och samordna de prefabricerade delarna utav Victoria Strand. Projektet består av två huskroppar med bostadsrättslägenheter precis har monterats i området Vejby i Ängelholm. De två huskropparna består av 5 respektive 6 våningar inklusive takvåningar uppbyggda av lätt konstruktion. Totalt består de båda byggnaderna av 38 bostadsrättslägenheter samt ett garage under mark. Stommen för de båda byggnaderna är uppbyggda utav prefabricerade betongväggar, pelare, balkonger samt förspända och slakarmerade massivplattor.