Staffanstorps Gästis

Projekt:
Hotell, Staffanstorps Gästis

Totalentreprenör:
SAWI Byggnads AB, del av Erlandssons Bygg i Syd AB

Arkitekt:
Kamikaze Arkitekter

Omfattning:
Huvudkonstruktör
Projektering och dimensionering av platsgjutna betongkonstruktioner,
smideskonstruktioner samt takkonstruktioner av trä

Projekt:

Totalentreprenör:

Arkitekt:

Omfattning:

 Hotell, Staffanstorps Gästis

 SAWI Byggnads AB, del av Erlandssons Bygg i Syd AB

 Kamikaze Arkitekter

Huvudkonstruktör
Projektering och dimensionering av platsgjutna betongkonstruktioner, smideskonstruktioner samt takkonstruktioner av trä

Contruster har under hösten 2019 haft i uppdrag att projektera Staffanstorps Gästis nya hotell. Byggnaden är delad i två huskroppar som tillsammans rymmer 29 hotellrum där huvudbyggnaden uppförs i fyra plan inklusive källare med platsgjutna källarytterväggar, prefabricerade betongväggar och plattbärlag. Den lägre byggnaden byggs i ett plan och bärs av prefabricerade betongväggar och håldäck. Ovanpå lågdelen byggs en generös terrass för hotellets gäster med fina gemensamhetsytor och möjlighet till jacuzzibad.

Bilder från Kamikaze Arkitekter