Spendrups nya tankhallar

Projekt:
Tillbyggnad av industri, Spendrups, Grängesberg

Stomentreprenör:
Ranaverken AB (Stomleverantör)

Vår kund:
NIFAB

Byggherre:
Spendrups

Arkitekt:
ARQLY Dalarna AB

Totalentreprenör:
Tommy Allström Byggproduktion AB

Omfattning:
Projektering av stålstomme

Projekt:

Stomentreprenör:

Vår kund:

Byggherre

Arkitekt:

Totalentreprenör

Omfattning:

Tillbyggnad av industri, Spendrups, Grängesberg

NIFAB

Ranaverken AB (Stomleverantör)

Spendrups

ARQLY Dalarna AB

Tommy Allström Byggproduktion AB

Projektering av stålstomme

Contruster har under sommaren 2021 haft i uppdrag åt Ranaverken att projektera stålstommen för tillbyggnaden av Spendrups nya tankhallar i Grängesberg.
Tillbyggnaden är ca 834 m² (byggnadsyta) och uppförs i form av två huskroppar där den lägre delen är i tre plan med ytor för kontor och verkstad medan de nya tankarna ska installeras i den högre delen. 120 av tillbyggnadens totala 127 meters omkrets möter befintliga byggnader, vilket har ställt lite större utmaningar både vid projektering och montage. Vårt uppdrag i projektet har omfattat dimensionering och projektering av stålstommen exklusive fackverksbalkar.