Indigo Hovås

Projekt:
Indigo Hovås, Skola & Gym

Vår kunnd:
Prefabsystem Syd AB

Byggherre:
Next Step Group

Arkitekt:
White Arkitekter

Totalentreprenör:
BRA AB

Omfattning:
Prefabkonstruktör
Projektering och dimensionering av prefabriserade betong- och
smideskonstruktioner

Projekt:

Vår kund:

Byggherre

Arkitekt:

Totalentreprenör

Omfattning:

 Indigo Hovås, Skola & Gym

Prefabsystem Syd AB

Next Step Group

White Arkitekter

BRA AB

Prefabkonstruktör
Projektering och dimensionering av prefabriserade betong- och smideskonstruktioner

Contruster har under 2020 haft i uppdrag att åt Prefabsystem Syd projektera prefabricerade betong- och smideskonstruktioner till Indigo i Hovås. Byggnaden kommer att innefatta ca 2000 kvm gym inklusive tre padelhallar och en gruppträningssal i entréplan samt två ovanliggande våningar med skola för klass 1-5. Omslutande av skolvåningarna bildas en innergård från vilken man via utvändiga trappor och loftgångar kommer upp på taket där en skolgård anläggs.

Vårt uppdrag i projektet har omfattat dimensionering och projektering av prefabricerade betongelement i form av massiva väggar, pelare, håldäck samt förspända loftgångsplattor och smideskonstruktioner i form av pelare och balk.