Kv. Hyveln 8

Projekt:
Nybyggnad verksamhetslokal, Kv. Hyveln 8, Mariestad

Stomleverantör:
Kynningsrud Prefab AB (numera Contiga Väst AB)

Totalentreprenör:
Stenmarks Bygg Skaraborg AB

Arkitekt:
Sundling Arkitekter AB

Omfattning:
Prefabkonstruktör åt Kynningsrud Prefab AB (numera Contiga Väst AB) & stomkompletteringar åt Stenmarks Bygg Skaraborg AB

Projekt:

Stomleverantör:

Totalentreprenör:

Arkitekt:

Omfattning:

Nybyggnad verksamhetslokal, Kv. Hyveln 8, Mariestad

Kynningsrud Prefab AB (numera Contiga Väst AB)

Stenmarks Bygg Skaraborg AB

Sundling Arkitekter AB

Prefabkonstruktör åt Kynningsrud Prefab AB (numera Contiga Väst AB) & stomkompletteringar åt Stenmarks Bygg Skaraborg AB

Contruster har under vår/sommar 2020 projekterat nybyggnationen av verksamhetslokaler Kv. Hyveln 8 i Mariestad. Lokalen omfattar butiksyta, verkstadsdel, lager och kontor och byggnaden varierar i våningsantal från en till tre. Den prefabricerade stommen som vi har projekterat åt Kynningsrud Prefab (numera Contiga Väst AB) består av betongsandwichväggar, massiva betongväggar och håldäck som utgör både mellan- och takbjälklag samt en del kompletterande smide vid bland annat ett utstickande burspråk. Vi har dessutom tagit fram stomkompletteringsdetaljer åt Stenmarks Bygg.