Frihamnskyrkan, Göteborg

Projekt:
Nybyggnad kyrka, Frihamnskyrkan, Göteborg

Vår kund:
Prefabsystem Syd AB

Byggherre:
Smyrnakyrkan Göteborg

Arkitekt:
Elding Oscarson Arkitekter

Totalentreprenör:
BRA Bygg AB

Huvudkonstruktör:
BRA Teknik AB

Omfattning:
Prefabkonstruktör, Projektering och dimensionering av prefabricerade betong- och stålkonstruktioner

Projekt:

Vår kund:

Byggherre

Arkitekt:

Totalentreprenör:

Huvudkonstruktör:

Omfattning:

Nybyggnad kyrka, Frihamnskyrkan, Göteborg

Prefabsystem Syd AB

Smyrnakyrkan Göteborg

Elding Oscarsson Arkitekter

BRA Bygg AB

BRA Teknik AB

Prefabkonstruktör, Projektering och dimensionering av prefabricerade betong- och stålkonstruktioner.

 

 

        Under stora delar av 2021 har vi haft i uppdrag att projektera prefabricerade betong- och stålkonstruktioner till Frihamnskyrkan i Göteborg på uppdrag åt Prefabsystem Syd. Kyrkobyggnaden kommer att omfatta en totalyta på ca 9000 kvm fördelat på fem våningar och källare. Vårt uppdrag har omfattat projektering och dimensionering av stommen bestående av stål-och betongpelare, stålbalkar, tvåvåningshöga stålfackverk samt av prefabricerade betongväggar runt trapphus, hissar och ventilationsschakt och håldäcksbjälklag. Värt att nämnas är blandat annat att betongpelarna i fasad är 18 m höga och spänner från entréplan till bjälklaget över den stora kyrksalen samt att de högsta betongväggarna är 12,8 m höga vilka återfinns den stora kyrksalen. De fyra tvåvåningsfackverken spänner från fasad till fasad är som längst 38 m och samtliga är ca 8 m höga. De tre våningarna ovanför kyrksalen innehåller bland annat kontor, barnomsorg, utbildningssalar och en takterrass.