Bostället 23, Skövde

Projekt:
Bostäder, Bostället 23, Skövde

Vår kund:
Stenmarks Bygg i Skaraborg AB

Byggherre:
Skövde bostäder

Ursprungsarkitekt:
Studio Ekberg AB

Projekterandearkitekt:
PE Teknik & Arkitektur AB

Totalentreprenör:
Stenmarks Bygg i Skaraborg AB

Omfattning:
Huvudkonstruktör, Projektering och dimensionering av pålning, platsgjutna betongkonstruktioner och smideskonstruktioner i fasad

Projekt:

Vår kund:

Byggherre

Ursprungs Arkitekt:

Projekterande Arkitekt:

Totalentreprenör

Omfattning:

Bostäder, Bostället 23, Skövde

Stenmarks Bygg i Skaraborg AB

Skövdebostäder

Studio Ekberg AB

PE Teknik & Arkitektur AB

Stenmarks Bygg i Skaraborg AB

Huvudkonstruktör, Projektering och dimensionering av pålning, platsgjutna betongkonstruktioner och smideskonstruktioner i fasad.

 

 

Contruster var under vintern 2021 till våren 2022 huvudkonstruktör för nybyggnationen av bostäder i projektet Bostället 23 åt Stenmarks Bygg i Skaraborg AB. Projektet består av två byggnader i fyra respektive sex våningar med totalt 71 hyreslägenheter som byggs på Mariesjöområdet i Skövde. Under en del av sexvåningshuset finns också en platsgjuten källardel vilken inhyser teknikrum. Vårt uppdrag i projektet har varit att projektera och dimensionera den platsgjutna grundläggningen inklusive pålgrundläggning, platsgjutna betonginnerväggar samt smideskonstruktioner i fasad. Utöver projekteringen har vi som huvudkonstruktör också samordnat övriga konstruktörer som har ansvarat för plattbärlag, balkonger, trappor, prefabricerade utfackningsväggar, takbalkar respektive skalmur. Vi har också projekterat grundläggning och stomme för ett fristående cykelförråd på innergården.