Björnen, Haraberg, Ljungby

Projekt:
Särskilt boende och trygghetsboende, Björnen, Harabergsområdet i Ljungby

Vår kund:
Prefabsystem Syd AB

Byggherre:
Ljungbybostäder

Arkitekt:
BSV Arkitekter och Ingenjörer AB

Totalentreprenör:
NCC Sverige AB

Omfattning:

Prefabkonstruktör, Projektering och dimensionering av prefabricerade betong- och smideskonstruktioner

Projekt:

Vår kund:

Byggherre

Arkitekt:

Totalentreprenör:

Omfattning:

Särskilt boende och trygghetsboende, Björnen, Haraberg i Ljungby

Prefabsystem Syd AB

Ljungbybostäder

BSV Arkitekter och Ingenjörer AB

NCC Sverige AB

Prefabkonstruktör, Projektering och dimensionering av prefabricerade betong- och smideskonstruktioner.

 

 

 

 

 

Under vår och sommar 2022 har vi haft i uppdrag att projektera prefabricerade betong- och smideskonstruktioner till särskilt boende och trygghetsboende på fastigheten Björnen på Harabergsområdet i Ljungby. Utöver de tre omsorgsbyggnaderna som ingår i Prefabsystem Syds åtagande finns även loftgångar/balkonger av trä samt en anslutande förskola som har projekterats av Martinsons.

Vår del av uppdraget består utav tre huskroppar som landar på en gemensam källare innehållande bland annat garage och förråd. I källarplanet har vi projekterat prefabricerade betongpelare, betonginnerväggar och håldäck samt stålpelare och HSQ. Byggnaden som är avsedd för trygghetsboende är fem våningar hög över källarplan medan de två byggnaderna inrymmande särskilt boende uppförs i fyra våningar. På entréplanet i det särskilda boendet finns ett centralkök för samtliga verksamheter. De tre omsorgsbyggnaderna bärs generellt av pelar-balkstomme av stål och håldäcksbjälklag som stabiliseras av prefabricerade betongväggar i trapphus, hisschakt samt i vissa fasader.

Vårt uppdrag har inneburit att projektera bärande smide (stålpelare, valsade balkar och HSQ-balkar) samt prefabricerade betongkonstruktioner (massiva väggar, pelare, håldäck, massiva plattor och trappor).